Översättning

Översättning

Jag är fullt ut tvåspråkig. Till fördelarna med tvåspråkighet hör vanan vid översättning. Är man tvåspråkig blir översättning en daglig och ofrånkomlig övning.


Översättningar har jag sysslat med sedan 1996. Såväl litterära texter och privatkorrespondens som bruksanvisningar, patentansökningar och myndighetsbrev. Jag åtar mig de flesta fall. Dock inte alla.


Inte sällan kan översättningar nämligen kräva särskilda fackkunskaper, till exempel tekniskt avancerad medicinsk översättning. I sådana fall måste man vända sig till en specialiserad översättare.


För auktoriserade översättningar (en del myndigheter kräver detta) måste man alltid vända sig till en av Kammarkollegiet auktoriserad translator, d. v. s. till någon annan än mig. En dylik översättning betingar ett högre pris.


Översättare tar vanligtvis betalt per ord, ibland per sida, i Tyskland per rad. Beroende på uppdragets karaktär och textens art kan den saken behöva justeras.

Under alla omständigheter måste jag alltid se den aktuella texten innan jag åtar mig ett uppdrag.


Hör av dig med dina frågor. Översättningsprov finns.

  • Franska


  • Svenska

www.franskailund.se